تبلیغات
انصار حزب الله گیلان - دعا کنید پدرم شهید بشه!

فریاد مردم گیلان- ASTARAo@YAHOO.COMایمیل ارسال خبر و عضویت

دعا کنید پدرم شهید بشه!

تاریخ:یکشنبه 21 آبان 1396-06:49 ب.ظ

هوالمحبوب

دانش آموز فقط دعا کنید پدرم شهید بشه!

معلم :خشکم زد. گفتم پسرم اسماعیل  این چه دعاییه؟

گفت:آخه بابام موجیه!كامل

معلم گفتم خوب انشاالله خوب میشه، چرادعاکنم شهید بشه؟

دانش آموز آخه هروقت موج میگیردش وحال خودشو نمیفهمه شروع میکنه منو ومادرو برادرم مهدی و خواهر هایم  رو کتک میزنه! ، امامشکل مااین نیست!سر ماه هم مجبور است وسایل خا نه بخرد  و حتی نان برای خرید نداریم گرسنه می مانیم...

معلم گفت:  پسرم پس مشکل چیه؟

گفت: بعداینکه حالش خوب میشه ومتوجه میشه چه کاری کرده.شروع میکنه دست وپاهای همه مون را ماچ میکنه ومعذرت خواهی میکنه. خانم معلم  ماطاقت نداریم شرمندگی پدرمون را ببینیم. خانم معلم  دعاکنید پدرم شهیدبشه وبه رفیقاش ملحق بشه...وقتی ما نان و غذا نداریم بیشتر هفته این طور است   وی شرمنده است ...وقتی ما لباس برای پوشیدن و كیف برای بردن كتابهایم نداریم وی دوباره موج گرفته می شود....

خانم معلم گفت دیگه چیه پسر بلبل زبان من :

وقتی هم نانی برای غذا می خریم..غذا نداریم ..مجبور هستیم  علفهای پخته حیاط را كه مادرم پخته است بخریم..پدرم دوباره موجی می شود بكسی نمی تواند بگوید دیوانه می شود...

خانم معلم پسرم مگر غذا ندارید...

دانش آموز : چرا پدرم  یك زمین دارد سه هكتار كشاورزی در محل  چون كارافتاده و بیماراست و مادرم هم  بیمار شده است  به كسی دیگر اجاره دهد چیزی برای ما ده نفر خانواده نمی ماند ....

خانم معلم از كیفش ساندویچی در آورد و گفت بخور پسرم هر روز برایت ساندویچ و غذا می آورم 

دانش آموز خانم معلم مادرم گفته بهیچ عنوان نگذار كسی به شما در رحمی كند ما این راه را خودمان انتخاب كردیم نباید به سادگی از دست بدهیم ساندویچ را پس داد ...

 دانش آموز  با برادرش مهدی روز ها از ترس اویزان شدن از تیر برق .... از مدرسه تا دو كیلومتر خانه همیشه  فرار می كردند و بخاطر همین در مسابقات مدارش هر سال مقام اول را می اوردند....یك روز خبرنگار  بعداز پیروزی این دوبرادر در مسابقه دو میدانی سوال كرد هر روز چقدر ورزش می كنید مهدی گفت نمی دانم ....خبرنگارگفت آفرین اینها انقدر ورزش می كنند ساعت را نمی دانند..

واما بعداز سالها..خانم معلم   كه  سایت ها می خواند و دانش آموز یك وبلاگ نیوس خبره شده به وبلاگش می اید... حكم شهادت پدرم را مشایی و رجال سیاسی نمی گذرند بدهند آخه پدرم جانباز 65 درصد بسیجی  و بیمارستان دولتی هم شهادتش بر اثر موج گرفتگی را تایید كردند ( نامه خطاب به رهبری)...

معلم اشك از چشمهایش پایین می اید  كامنت  می نویسد دانش آموز  ناراحت نباش پدرت شهید است من و خدا كه می دانیم پدرت شهید است بس..

معلم  بازنشسته صحفات بعدی وبلاگ دانش آموز را ورق می زند.. یكباره  می بیند دانش آموز نوشته است من دیگر می خواهم از كشور مهاجرت كنم ..پدرم را پس بدهید با خودم می خواهم ببرمش جای دیگر ...چرا صلاحیت شورای مرا نمی دهید با اینكه من درجه داربازنشسته ارتش و نویسنده  و ریس شورا هستم... بقیه را معلم نمی تواند بخواند باز اشك می ریزد..

 دوباره كامنت می نویسید..پسر دیوانه من اسماعیل بهت نوشتم  من می دانم پدرت شهید است ودر ثانی با این اعتقادی كه از تو دارم كجا می خواهی بروی ...امثال تو ابوذر های زمان هستید با ید بسوزید و بسازید ..

فردای آنروز معلم ایمیل خود را باز كرد دید دانش آموزبرایش نوشته یادت خانم معلم   چند برادر در مدرسه كه راهنمایی می خوانند و من و بردارم مهدی دبستان  ما تو را از تیر برق بسته با طناب می خواستند اعدام كنند  می گفتند پدرت درست جبهه رفته  اما چند روز دیگر انقلبا سر نگون می شود  ما ازهمین تیر برق آویزانت می كنیم..

معلم ایمیل می نویسید راستی آن برداران كه می خواستند  چكاره هستند آیا آنها اعدام شدند یا از كشور فرار كردند ..

 اسماعیل ایمیل زد ..خانم معلم ..آنها الان ریس هستند و مرا همانها رد صلاحیت كردند با اینكه یك روز جبهه نرفتند بعداز فارغ تحصیلی از دانشگاه استخدام و همه كاره شدند...ما را در پرونده ضد انقلاب  و آنها را انقلابی و   فرزند انقلاب می زنند.. و راستی معلم عزیز مهدی یادت.. یكسال فقط جببه بعنوان بسیجی رفت و جانباز شد در 15 سالگی بخطار موج گرفتگی  فقط 11 كلاس درس خواند و الان هم خواهرم برایش یك پیكان كهنه خریده  زماین كه حالش خوبه مسافر كشی می كنه .. راستی خانم معلم ..یكی از برداران كه ریس بود ..سهمیه سوخت تاكسی تلفنی مهدی  را بست  و مهدی مجبور شد با بنیزین آزاد مسافر كشی كند و زنش هم طلاق گرفت و من هم بعلت اتفاقی در ارتش برایم افتاد كار افتادگی  و بیمار و بازنشسته شدم..یعنی جوان مرگ شدم....درخواست هفته نامه‌ابادگران شمال  و مجوز روز نامه الكترونیكی دردنیوز كردم مرا گفتند ضد انقلاب هستند  مجوز ندادند من بعضی وقتها فكر می كنم حتما كسی مثل من زند گی می كند بنام من كارهای ضد انقلابی انجام می دهد  فكر می كنند من هستند حتی خواستم به دادگاه شكایت بنویسم تا شبیه مرا دستگیر كنند زنم سارا گفت اسمایعل بعدا یك جرم هم بهت اضافه می كنند باید در تیمارستان زندگی كنی ..من هم ترسیدم و شكایت نكردم...

معلم نوشت دانش آموز عزیزم : پدرت و شما و مهدی راهتان مقدس بود شما ابوذر های زمان هستید  باید بخاطر انقلاب و اسلام بسوزید و بسازید تا دشمنان از ضعف شما سو استفاده نكنند همان های كه شما را یم خواستند بخاطر بسیجی رفتن پذرت درسال 1359 ازتیر برق  اعدام كنند  امر عاص های زمان هستند هر نظامی بیاید آنها خودشان را با آنها تطبیق می دانند اما پدر و بردارت و خودت فقط با نظام و انقلاب جوش خورید نارحت نباشد امثال شما باید دق بكنید بمیرید اما آخرت را خریدید

دانش آموز در ایمیل بعدی به معلم خوب و مهربانش نوشت:

تــــوی ایــــــن دنیــــا  همیـــــــشه


بعضــی ها   “بــرای بــه جــایـــی رسیدن


و بعضـی ها   بـعـد از به جـایــی رسیــدن


هــمــــــــــــه چیــز را “زیـــر پــا” می گــذارنـــد!!

ما بسیجی ایم تا زنده اه ایم..


معلم جواب ایمیل را داد : احسن شاگرد خوبم...

اسماعیل یك آرامش خاصی گرفت ....چون از خردسالی یعنی سال 1359 بدون پدر ( یعنی پدر جانباز 65 درصد موج گرفته و كار افتاده ) و مادرش هم توسط منافقین معلول شده بود..بدون سر پرست و مادر بزرگ شده ودرسن 15 سالگی داخل ارتش رفته ...حالا بازنشست شده یكباره حس كرد ...فردی وی را در بغل گرفت اما دیده نمی شود ..این همان دوست اشنایی همیشگی  است ...اسماعیل هم سر ش را در آغوشش گذشت..خستگی از تن اسماعیل رفت... گفت پسرم اسماعیل الان 42 سالت است ساعت یك شب است  برو  بخواب...من پدر و مادرت هستم... اسماعیل دیگر غم و غصه اش تمام شد...گفت تشكر می كنم ...می دانم شما پدر و مادرم هستید ...بوسه زد ...رفت بخوابد...گفت پدر و مادر شما هستید  شما بودید كه مرا در شكنجه و زندان نجات دادی و مرا همیشه كمك كردی  و حتی شش ماه و... زندان و جریمه مرا شما كمكم كردی ....واقعا راست می گی از پدر و مادرم بمن نزدیك تری  زمانی كه پدرم جانباز كارفتاده و مادرم معلول شد...شما مرا كمك كردی  و برای م پدر ومادری كردی..می دانم  كمك كردی... یكباره اسماعیل آغوشی كه وی را در بغل كرده بود ..دید دارد به اسمان می رود.. اسماعیل داد  زد...باز هم بیا ....من فقط شما را دارم....

  برای سلامتی بزرگ مردان ایران عزیز و سلامتی و استقامت خانوادشون صلوات    

((اللهم عجل لولیک الفرج))       

dardnews.ir
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Cialis generic
جمعه 16 آذر 1397 01:07 ب.ظ

You actually said this effectively!
weblink price cialis cialis professional from usa safe dosage for cialis cialis canadian drugs cialis australian price cialis e hiv cialis for sale in europa venta cialis en espaa tadalafil generic price cialis per pill
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:56 ب.ظ

You said it nicely.!
cialis 100 mg 30 tablet canadian discount cialis interactions for cialis generic cialis review uk 200 cialis coupon cialis tadalafil prix cialis once a da cialis coupon the best choice cialis woman does cialis cause gout
Online cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:15 ب.ظ

You stated it very well.
american pharmacy cialis only best offers cialis use we recommend cheapest cialis import cialis cialis online deutschland generic cialis in vietnam buy cialis online nz cialis efficacit comprar cialis 10 espa241a cialis billig
buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:16 ق.ظ

Really quite a lot of amazing data!
cialis prezzo di mercato prices on cialis 10 mg cost of cialis cvs usa cialis online cialis sans ordonnance tadalafil 5mg canadian cialis cialis tablets australia recommended site cialis kanada cialis 5mg billiger
buy cialis delhi
سه شنبه 13 آذر 1397 07:48 ب.ظ

Nicely put. Many thanks.
low cost cialis 20mg tadalafil 20 mg cialis pills price each cialis 5 mg scheda tecnica il cialis quanto costa we choice cialis uk low cost cialis 20mg enter site natural cialis cialis 5mg cialis online
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 08:49 ق.ظ

You suggested it wonderfully.
get cheap cialis cialis prezzo di mercato dose size of cialis generic cialis levitra how to purchase cialis on line cialis therapie cialis side effects dangers generic cialis tadalafil cialis online napol cialis soft tabs for sale
buy cialis usa
دوشنبه 12 آذر 1397 08:57 ب.ظ

You've made your position pretty nicely!!
cialis generico online cialis daily dose generic cialis reviews side effects for cialis link for you cialis price buy cialis online nz buy cialis cheap 10 mg acheter cialis meilleur pri cialis kaufen bankberweisung bulk cialis
buy cialis online safely
دوشنبه 12 آذر 1397 08:25 ق.ظ

Many thanks. Lots of stuff!

cialis alternative cialis australian price cost of cialis per pill buy cialis online cheapest cialis daily reviews cialis 200 dollar savings card we recommend cialis info safe site to buy cialis online cialis dosage amounts cialis 20mg prix en pharmacie
buy cialis cheap
یکشنبه 11 آذر 1397 08:28 ب.ظ

You actually stated it fantastically!
cialis 20 mg best price cialis italia gratis cialis 5 mg scheda tecnica rezeptfrei cialis apotheke cialis free trial comprar cialis 10 espa241a cialis rckenschmerzen cialis vs viagra 5 mg cialis pharmacie en ligne rx cialis para comprar
buy cialis online without a prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 07:51 ق.ظ

Regards, Lots of data!

cialis prezzo di mercato generic for cialis cialis taglich cialis lowest price cialis tablets for sale we choice cialis pfizer india cialis pas cher paris bulk cialis tadalafil 5mg only now cialis 20 mg
buy cialis online without a prescription
شنبه 10 آذر 1397 08:40 ب.ظ

Regards, Fantastic information.
buy online cialis 5mg viagra vs cialis vs levitra get cheap cialis purchasing cialis on the internet cialis 5 mg cialis for sale cialis manufacturer coupon prezzo di cialis in bulgaria we choice cialis pfizer india venta cialis en espaa
buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 07:32 ق.ظ

Tips well taken..
cialis canadian drugs cialis savings card cialis generic availability price cialis per pill cialis with 2 days delivery sublingual cialis online what is cialis comprar cialis 10 espa241a get cheap cialis cialis kaufen
Cialis pills
جمعه 9 آذر 1397 08:13 ب.ظ

Amazing tons of great knowledge!
where do you buy cialis cialis farmacias guadalajara cilas achat cialis en itali cialis 5 mg scheda tecnica sialis cialis price thailand are there generic cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis preise schweiz
buy cialis pills online
جمعه 9 آذر 1397 08:22 ق.ظ

Terrific info. Many thanks.
viagra cialis levitra cialis generika in deutschland kaufen prescription doctor cialis cialis generika non 5 mg cialis generici cialis dosage cialis australian price low dose cialis blood pressure enter site natural cialis precios cialis peru
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:16 ب.ظ

With thanks. Ample advice.

warnings for cialis wow cialis 20 buy cialis online nz we recommend cheapest cialis cialis patent expiration compare prices cialis uk cialis generico cialis purchasing cialis generic availability buy original cialis
Cialis generic
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:41 ق.ظ

Thank you! Valuable stuff.
generic cialis 20mg uk cialis y deporte chinese cialis 50 mg callus 40 mg cialis what if i take achat cialis en europe viagra vs cialis vs levitra viagra or cialis generic cialis with dapoxetine only now cialis for sale in us
Buy cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:54 ب.ظ

Superb stuff, Thank you!
acquisto online cialis cialis without a doctor's prescription cialis sale online cialis super kamagra how does cialis work are there generic cialis cialis 5 mg schweiz cialis sale online recommended site cialis kanada click here cialis daily uk
buy cialis germany
چهارشنبه 7 آذر 1397 09:07 ق.ظ

Many thanks! Very good information.
cialis prices cialis et insomni cialis 5 mg effetti collateral cialis online deutschland cialis flussig cialis taglich cialis mit grapefruitsaft cialis for sale south africa cialis 10 doctissimo venta cialis en espaa
Cialis pills
چهارشنبه 11 مهر 1397 12:19 ب.ظ

Nicely put. Regards.
cialis side effects cialis great britain cialis reviews online prescriptions cialis buying cialis overnight legalidad de comprar cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis italia gratis cialis 20mg cialis cuantos mg hay
Cialis online
دوشنبه 9 مهر 1397 10:13 ق.ظ

Whoa tons of terrific information!
tadalafil click here take cialis effetti del cialis buying brand cialis online wow cialis tadalafil 100mg tesco price cialis how does cialis work cialis generisches kanada acquisto online cialis cialis lowest price
canadian pharmaceuticals online
یکشنبه 1 مهر 1397 09:53 ق.ظ

Nicely put, Thanks.
north west pharmacy canada online canadian pharmacy canadian pharmacies shipping to usa trusted pharmacy canada Canadian Pharmacy USA canadian medications online canadian pharmacies without an rx canadian pharmacies legitimate canadian mail order pharmacies canada medications cheap
viagraky.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:42 ب.ظ

Whoa quite a lot of beneficial information!
buy real viagra online buy viagra online prescription buy viagra at buy viagra soft online viagra to buy uk cheapest viagra pills online where to buy cheap viagra buy viagra china cheap generic viagra online viagra purchase
cialisonla.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:18 ب.ظ

You said it perfectly.!
cialis 5 mg scheda tecnica cialis generique 5 mg cialis professional from usa cialis vs viagra cialis 5 mg scheda tecnica how to purchase cialis on line cialis generika in deutschland kaufen cialis soft tabs for sale prescription doctor cialis cialis tablets australia
http://cialisiv.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:54 ب.ظ

With thanks, A good amount of knowledge!

cialis tablets callus cialis pills canadian cialis precios de cialis generico tadalafil cialis 5mg cialis rezeptfrei sublingual cialis online only now cialis for sale in us
buy viagra in china
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:34 ق.ظ

Nicely put. Thank you.
buy kamagra viagra online pharmacy levitra online pharmacy usa buy viagra online prescription online viagra prescription how to get cheap viagra buy pharmaceutical viagra can you buy viagra in stores viagra pharmacy online viagra buy viagra age to buy viagra
prix de cialis
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:11 ق.ظ

Fantastic advice. Cheers.
buying brand cialis online click now cialis from canada enter site 20 mg cialis cost bulk cialis effetti del cialis discount cialis cialis coupon generic cialis with dapoxetine acquisto online cialis tadalafil 10 mg
Viagra from canada
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:19 ب.ظ

Wow lots of valuable knowledge!
buy original viagra order viagra online without a prescription buy viagra online online buying viagra buy real viagra online sildenafil uk online can you buy viagra at the store viagra pill buying generic viagra online uk sildenafil
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 10:23 ب.ظ

Regards, Plenty of tips!

order generic cialis online how does cialis work tadalafil 10 mg we recommend cialis best buy how much does a cialis cost cialis herbs buy cialis online legal cialis efficacit buying cialis on internet cialis 5 mg funziona
Buy cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 12:50 ق.ظ

Amazing a lot of wonderful knowledge.
wow cialis tadalafil 100mg 40 mg cialis what if i take cialis name brand cheap low cost cialis 20mg cialis 5mg billiger tesco price cialis cialis generico milano cialis canada on line cilas cialis tadalafil
Amie
جمعه 17 آذر 1396 12:46 ق.ظ
Spot on with this write-up, I seriously think this site needs a
great deal more attention. I'll probably be returning to read through more, thanks for the advice!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
Admin Logo
themebox Logo